Användning av kakor (cookies)

Webbplatsen använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

  • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
  • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Webbplatsen fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Mer information om kakor

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida

Integritetspolicy

Vi på Carlbom & Sandersson CASA Bygg AB värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med hanteringen av dina personuppgifter som lämnats till oss. Nedan beskriver vi säkerheten kring dina personuppgifter och hur insamlad data hanteras utifrån dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift och vilka personuppgifter behandlar vi?

En personuppgift är information som indirekt eller direkt kan knytas till en fysisk levande person. Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, bilder, ljudinspelningar m.m. räknas som en personuppgift. Carlbom & Sandersson CASA Bygg AB behandlar enbart nödvändig information som lämnats till oss, t ex namn, personnummer, bostad och telefonnummer.

Varför behandlar vi era personuppgifter och hur lagrar vi insamlad data?

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er och för att kunna erbjuda god service. Vi lagrar insamlad data på interna servrar, i molnet och i e-post. De som har tillgång till era personuppgifter är behörig personal på Carlbom & Sandersson CASA Bygg AB Vi lämnar inte ut era personuppgifter till andra parter om detta inte krävs på grund av andra lagar.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Carlbom & Sandersson CASA Bygg AB, org. nummer: 556576-4858, Bleketvägen 50, 471 50 Bleket är personuppgiftsansvarig om inget annat anges.

Hur länge sparar vi era personuppgifter?

Vi sparar och behandlar era personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna utföra våra tjänster eller till dess att samtycket återkallas.